Sve što je navedeno o pojedinim bolestima nije dovoljno da zameni razgovor sa specijalistom. Svrha ovoga sajta je da taj razgovor olakša. 

 

 

Na ovoj stranici su materijali za download kao što su predavanja, kompjuterski programi,...


Uvodno predavanje na Neurohirurškoj sekciji o primarnim tumorima mozga, decembra 2008.


Program za izracunavanje MAS-a


Povrede i bolesti nerava - predavanje za studente medicine


Urgentna medicina - predavanje za studente stomatologije


Operacija meningeoma - video


MAS

Msc1

Msc2

Msc3
kljumsc 1

čne reči: neurohirurgija, bol u ledjima, bol u vratu, diskus hernija, spondiloza, bol, tumori mozga, aneurizma, povreda glave, meningeom, gliom, epilepsija, nervi, neuralgija